ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 30  
33 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน