ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 18  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 18  
22 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 18  
23 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 23  
27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 23  
28 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 23  
29 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 23  
30 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 23  
31 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 23  
32 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 23  
33 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 23  
34 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 34  
36 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 34  
37 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 37  
40 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 37  
41 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 37  
42 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน