ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 13  
17 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 13  
18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 13  
19 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 13  
20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 20  
23 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 20  
24 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 20  
25 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 20  
26 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 26  
29 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 26  
31 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 26  
32 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน