ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 21  
25 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 21  
26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 21  
27 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 21  
28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 21  
29 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 34  
37 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 34  
38 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 34  
39 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 34  
40 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน