ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 625
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 11  
15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 11  
16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 11  
17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 11  
18 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 23  
26 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 31  
33 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 31  
34 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 31  
35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน