ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 99.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน