ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.20 เงิน 13  
15 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 56.40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 56.40 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 56.40 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 55 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54.40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54.40 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 54 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 53.80 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 53.80 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 51.40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 51.40 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 49.80 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 49.60 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37.40 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน