ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.67 ทอง 17  
20 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.33 ทอง 20  
24 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 36  
39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน