ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 20  
24 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 20  
25 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.67 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน