ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน