ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.60 ทอง 11  
14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.60 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน