ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.40 เงิน 20  
22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.40 เงิน 20  
23 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.20 เงิน 26  
28 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.20 เงิน 26  
29 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.80 เงิน 37  
39 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60.20 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน