ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 14  
17 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.50 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 55 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 53 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 51 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 46 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 46 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 42 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 36 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน