ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 066
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน