ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.10 เงิน 17  
18 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.70 เงิน 19  
20 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.30 เงิน 23  
24 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.20 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.70 เงิน 27  
28 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.50 เงิน 28  
30 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.30 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65.90 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65.30 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.30 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.10 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.50 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน