ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 678
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน