ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.20 เงิน 20  
23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.20 เงิน 28  
30 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.40 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67.60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน