ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.33 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน