ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.60 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.60 เงิน 14  
16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.80 เงิน 22  
24 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.20 เงิน 31  
33 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.20 เงิน 31  
34 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.60 เงิน 35  
37 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 71.20 เงิน 38  
40 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน