ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 688
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน