ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 15  
19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 15  
20 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 15  
21 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 15  
22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 23  
26 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 23  
27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 55 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 45 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 45 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 44 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 35 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน