ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 694
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.67 เงิน 28  
30 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.67 เงิน 28  
31 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 58.33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 53.67 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47.33 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 47 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 36.33 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 9 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน