ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.13 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.13 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.63 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.88 เงิน 8  
9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.44 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.63 เงิน 12  
13 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74.63 เงิน 12  
14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.38 เงิน 15  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.63 เงิน 17  
18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.38 เงิน 18  
19 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70.88 เงิน 19  
20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69.75 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.75 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.88 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.38 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.88 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67.75 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65.38 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65.25 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.13 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63.13 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.75 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61.13 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.63 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.38 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55.88 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 52 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50.25 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน