ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.99 เงิน 9  
10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.65 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.32 เงิน 12  
13 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.99 เงิน 13  
14 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.65 เงิน 14  
15 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.34 เงิน 15  
16 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.30 เงิน 16  
17 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69.66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.84 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64.24 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63.17 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62.07 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61.65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.34 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 58 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.65 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 55.65 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 47.65 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 46.33 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 37.66 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 37 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน