ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61.33 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน