ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.02 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.31 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.07 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.11 ทอง 7  
8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.18 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.68 ทอง 10  
11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.15 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.19 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.89 ทอง 13  
14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.58 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.48 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.24 เงิน 16  
17 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.08 เงิน 17  
18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.81 เงิน 18  
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.86 เงิน 21  
22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.77 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.72 เงิน 23  
24 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.93 เงิน 24  
25 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.48 เงิน 26  
27 โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.24 เงิน 27  
28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.18 เงิน 28  
29 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71.03 เงิน 29  
30 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.09 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.81 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66.88 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.84 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65.39 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.03 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60.06 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 59.31 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 56.77 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน