ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 10  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 10  
15 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 21  
24 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 25  
28 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน