ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.64 ทอง 9  
10 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.98 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.64 ทอง 12  
13 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.99 ทอง 13  
14 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.64 ทอง 14  
15 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.32 ทอง 15  
17 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.32 ทอง 15  
18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองโพพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.65 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.99 เงิน 20  
21 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.31 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน