ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.66 เงิน 7  
9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 52.66 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  
15 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  
16 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -  
17 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  
18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
19 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน