ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 58.40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 53.60 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 53.10 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50.70 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 49.40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47.20 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 46.60 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 46.20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 45.20 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 43.20 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 41.40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 40.60 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37.80 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37.40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 35.80 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 35.80 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 35.80 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 34.20 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 30.60 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 17.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน