งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม 17 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร1 ห้อง 116 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2562 13.00-15.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร SMEP21 17 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร SMEP22 17 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร SMEP23 17 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร SMEP23 17 ก.ย. 2562 10.30-12.00
-


ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]