งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 14 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 15 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 14 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 15 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 14 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 15 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 14 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ห้องประชุมพราวภัสสร 15 ก.ย. 2562 08.30-16.30
-


ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]