งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 416 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 4 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 4 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]