แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 137 130 94.89% 4 2.92% 3 2.19% 0 0% 137
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 101 81 83.51% 11 11.34% 3 3.09% 2 2.06% 97
3 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 99 72 75% 14 14.58% 6 6.25% 4 4.17% 96
4 โรงเรียนเสรีศึกษา 101 65 65% 20 20% 9 9% 6 6% 100
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 88 63 72.41% 19 21.84% 2 2.3% 3 3.45% 87
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 78 45 60.81% 8 10.81% 11 14.86% 10 13.51% 74
7 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 59 35 60.34% 13 22.41% 7 12.07% 3 5.17% 58
8 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 55 33 61.11% 7 12.96% 10 18.52% 4 7.41% 54
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 60 29 50.88% 10 17.54% 11 19.3% 7 12.28% 57
10 โรงเรียนเนินพิทยาคม 50 29 59.18% 8 16.33% 5 10.2% 7 14.29% 49
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 53 28 57.14% 8 16.33% 8 16.33% 5 10.2% 49
12 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 50 27 57.45% 7 14.89% 11 23.4% 2 4.26% 47
13 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 55 23 50% 10 21.74% 8 17.39% 5 10.87% 46
14 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 25 14 56% 3 12% 6 24% 2 8% 25
15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 24 13 61.9% 0 0% 4 19.05% 4 19.05% 21
16 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนวัชรชัย 32 6 20% 10 33.33% 6 20% 8 26.67% 30
18 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
19 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 13 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
20 โรงเรียนกิตติพิทยา 7 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]