สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 59 137 97
2 005 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 99 227 154
3 010 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 25 48 35
4 014 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 50 91 65
5 015 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 55 132 82
6 017 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 137 368 230
7 018 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 60 109 85
8 008 โรงเรียนเนินพิทยาคม 50 97 72
9 011 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 55 107 79
10 012 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 101 268 173
11 001 โรงเรียนกิตติพิทยา 7 11 10
12 006 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
13 016 โรงเรียนวัชรชัย 32 56 43
14 019 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 7 15 12
15 003 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 13 28 18
16 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 88 203 126
17 020 โรงเรียนเสรีศึกษา 101 299 164
18 021 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 53 126 77
19 009 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 13 20 18
20 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 78 159 112
21 007 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 24 57 36
รวม 1107 2558 1688
4246

ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]