สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  วิทยานุกูลนารี ได้  130  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 137 เหรียญ 
อันดับที่ 2  เพชรพิทยาคม ได้  81  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 95 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ดงขุยวิทยาคม ได้  72  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 92 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เสรีศึกษา ได้  65  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 94 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ได้  63  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้  45  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ชนแดนวิทยาคม ได้  35  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วังโป่งศึกษา ได้  33  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้  29  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เนินพิทยาคม ได้  29  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 11  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ได้  28  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 12  วังโป่งพิทยาคม ได้  27  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เพชรบูรณ์วิทยา ได้  23  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 14  พัชรพิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) ได้  13  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เซนต์นีโอศรีชนแดน ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 17  วัชรชัย ได้  6  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สำราญราษฎร์วิทยา ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 20  กิตติพิทยา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ