สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วิทยานุกูลนารี 55 34 23 112
2 เพชรพิทยาคม 38 16 20 74
3 ดงขุยวิทยาคม 20 20 15 55
4 เสรีศึกษา 14 16 17 47
5 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 10 5 28
6 ชนแดนวิทยาคม 11 6 7 24
7 วังโป่งศึกษา 7 6 11 24
8 พัชรพิทยาคม 6 3 0 9
9 เทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 6 2 0 8
10 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 5 20 18 43
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 5 4 2 11
12 วังโป่งพิทยาคม 4 4 6 14
13 เพชรบูรณ์วิทยา 3 2 1 6
14 เนินพิทยาคม 2 5 5 12
15 สำราญราษฎร์วิทยา 2 0 0 2
16 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1 4 4 9
17 วัชรชัย 1 0 0 1
18 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 3 3
19 ปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 0 0 1 1
20 กิตติพิทยา 0 0 0 0
รวม 193 152 138 483

ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]