ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4
5 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.40 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.60 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 4
5 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 5
6 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 5
6 เทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 6
7 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 7
8 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 8
9 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 54 เข้าร่วม 4
5 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 49 เข้าร่วม 5
6 วัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 46 เข้าร่วม 6
7 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 44 เข้าร่วม 7
8 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 44 เข้าร่วม 7
9 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 42 เข้าร่วม 9
10 เทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 40 เข้าร่วม 10
11 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 39 เข้าร่วม 11
12 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 38 เข้าร่วม 12
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 31 เข้าร่วม 13
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 30 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.52 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.70 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.70 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 5
6 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 5
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 7
8 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 8
9 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 9
10 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 5
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 6
7 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง 4
5 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.50 ทอง 5
6 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 6
7 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.50 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 8
9 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 9
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 10
11 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 11
12 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.50 เงิน 12
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 13
14 พัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4
5 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 5
6 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 5
7 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 5
8 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 5
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -
10 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 4
5 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 5
6 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 6
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 4
5 พัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 5
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 6
7 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 4
5 เซนต์นีโอศรีชนแดน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 5
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 6
7 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -
8 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 4
5 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 5
6 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 6
7 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 7
8 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 8
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 9
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 10
11 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 4
5 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 5
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 6
7 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 7
8 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 8
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 4
5 ปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 5
6 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 4
5 วัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 5
6 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 6
7 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 7
8 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 8
9 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน