ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื่นที่ ( สพม.40 กลุ่ม 1 )
1. ประกาศ สพม.40 เรื่อง  กรรมการตัดสินและกรรมการดำเนิน
ผู้ประสานงาน  krunat2517@gmail.com  
2. รายชื่อโรงเรียนรับผิดชอบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ-กลุ่มที่-1
3.
ประกาศ สพม.40 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ : Download
4. สถานที่แข่งขัน สพม.40 กลุ่ม 1 (วิทยานุกูลนารี,เพชรพิทยาคม) 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:07 น.