สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  บางกระทุ่มพิทยาคม ได้  82  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 91 เหรียญ 
อันดับที่ 2  วังทองพิทยาคม ได้  73  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บ้านกลางพิทยาคม ได้  52  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้  50  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 5  วังพิกุลวิทยศึกษา ได้  37  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 6  หนองพระพิทยา ได้  34  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 7  น้ำรินพิทยาคม ได้  30  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วังโพรงพิทยาคม ได้  28  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เนินสะอาดวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ไทรย้อยพิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เนินกุ่มวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สฤษดิ์เสนาพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เอ เจ เนินมะปราง ได้  18  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ