สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วังทองพิทยาคม 42 12 12 66
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 30 30 11 71
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 22 11 13 46
4 วังพิกุลวิทยศึกษา 16 6 3 25
5 บ้านกลางพิทยาคม 15 12 11 38
6 เนินสะอาดวิทยาคม 10 3 6 19
7 วังโพรงพิทยาคม 7 9 3 19
8 น้ำรินพิทยาคม 5 4 10 19
9 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 4 8 2 14
10 ไทรย้อยพิทยาคม 4 6 4 14
11 เนินกุ่มวิทยา 4 6 4 14
12 หนองพระพิทยา 3 12 11 26
13 เอ เจ เนินมะปราง 3 5 3 11
14 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2 7 4 13
รวม 167 131 97 395

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]