งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา หน้าอาคาร 2 เต็นท์ 12-14 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา หน้าอาคาร 2 เต็นท์ 12-14 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา หน้าอาคาร 2 เต็นท์ 15-16 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา หน้าอาคาร 2 เต็นท์ 15-16 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา หอประชุมไชยสิทธิ์รังสรรค์ เวที 1 14 พ.ย. 2562 10.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา หอประชุมไชยสิทธิ์รังสรรค์ เวที 1 14 พ.ย. 2562 11.00-13.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม หอประชุม 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม หอประชุม 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]