แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครไทย 121 102 85.71% 13 10.92% 4 3.36% 0 0% 119
2 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 88 67 79.76% 10 11.9% 6 7.14% 1 1.19% 84
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 90 67 81.71% 9 10.98% 4 4.88% 2 2.44% 82
4 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 63 43 72.88% 8 13.56% 6 10.17% 2 3.39% 59
5 โรงเรียนนาบัววิทยา 59 42 71.19% 9 15.25% 5 8.47% 3 5.08% 59
6 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 69 39 58.21% 14 20.9% 10 14.93% 4 5.97% 67
7 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 67 39 60% 11 16.92% 9 13.85% 6 9.23% 65
8 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 56 32 61.54% 16 30.77% 4 7.69% 0 0% 52
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 71 32 48.48% 15 22.73% 14 21.21% 5 7.58% 66
10 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 53 27 57.45% 10 21.28% 9 19.15% 1 2.13% 47
11 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 54 24 50% 17 35.42% 5 10.42% 2 4.17% 48
12 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 44 22 56.41% 12 30.77% 4 10.26% 1 2.56% 39
13 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 41 20 57.14% 12 34.29% 3 8.57% 0 0% 35
14 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 33 18 54.55% 5 15.15% 6 18.18% 4 12.12% 33
15 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 23 17 73.91% 3 13.04% 2 8.7% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 37 16 48.48% 10 30.3% 6 18.18% 1 3.03% 33
17 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 29 15 51.72% 9 31.03% 5 17.24% 0 0% 29
18 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 28 13 46.43% 9 32.14% 3 10.71% 3 10.71% 28
19 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 27 13 50% 8 30.77% 3 11.54% 2 7.69% 26
20 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 39 12 37.5% 11 34.38% 6 18.75% 3 9.38% 32
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]