สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 23 51 33
2 012 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 37 67 54
3 001 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 39 69 46
4 002 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 88 169 135
5 004 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 54 85 79
6 005 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 41 87 68
7 007 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 63 127 91
8 006 โรงเรียนนครไทย 121 354 207
9 008 โรงเรียนนาบัววิทยา 59 107 83
10 009 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 56 122 87
11 013 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 90 195 144
12 014 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 69 128 94
13 016 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 53 101 67
14 017 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 67 129 97
15 019 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 44 86 67
16 003 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 29 47 42
17 020 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 27 46 41
18 010 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 33 58 42
19 018 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 28 43 34
20 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 71 188 103
รวม 1092 2259 1614
3873

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]