หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 701 3.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 702 3.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 721 4.100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 722 4.200 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 703 5.100 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
10 704 5.200 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
11 705 5.300 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
12 706 5.400 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
13 709 5.500 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
14 708 5.600 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
15 707 5.700 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
16 717 6.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
17 718 6.200 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
18 720 6.300 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
19 719 6.400 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
20 713 7.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
21 714 7.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
22 715 7.300 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
23 716 7.400 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
24 710 8.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
25 711 8.200 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
26 712 8.300 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]