สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 50 27 12 89 102 13 4 0 119
2 ชาติตระการวิทยา 27 15 14 56 67 10 6 1 83
3 พรหมพิรามวิทยา 23 17 16 56 67 9 4 2 80
4 นาบัววิทยา 10 11 4 25 42 9 5 3 56
5 นครบางยางพิทยาคม 10 6 8 24 43 8 6 2 57
6 วัดโบสถ์ศึกษา 8 8 6 22 39 11 9 6 59
7 บ่อโพธิ์วิทยา 7 6 7 20 32 16 4 0 52
8 วังมะด่านพิทยาคม 7 4 4 15 27 10 9 1 46
9 ยางโกลนวิทยา 6 11 10 27 39 14 10 4 63
10 บ้านน้ำจวง 6 3 2 11 17 3 2 1 22
11 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 5 2 3 10 15 9 5 0 29
12 ดงประคำพิทยาคม 4 0 6 10 24 17 5 2 46
13 ราชประชานุเคราะห์ 23 3 8 10 21 32 15 14 5 61
14 สวนเมี่ยงวิทยา 3 4 8 15 22 12 4 1 38
15 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 4 3 10 20 12 3 0 35
16 บ้านร่มเกล้า 3 2 4 9 16 10 6 1 32
17 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 4 4 9 18 5 6 4 29
18 อินทุภูติพิทยา 1 2 1 4 13 8 3 2 24
19 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 4 4 8 13 9 3 3 25
20 คันโช้งพิทยาคม 0 3 2 5 12 11 6 3 29
รวม 177 141 128 446 660 211 114 41 985