สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3) มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  นครไทย ได้  102  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ชาติตระการวิทยา ได้  67  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 3  พรหมพิรามวิทยา ได้  67  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 4  นครบางยางพิทยาคม ได้  43  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 5  นาบัววิทยา ได้  42  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ยางโกลนวิทยา ได้  39  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 7  วัดโบสถ์ศึกษา ได้  39  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บ่อโพธิ์วิทยา ได้  32  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ราชประชานุเคราะห์ 23 ได้  32  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 10  วังมะด่านพิทยาคม ได้  27  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ดงประคำพิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สวนเมี่ยงวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 13  นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้  20  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บางกลางท่าวพิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 15  บ้านน้ำจวง ได้  17  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บ้านร่มเกล้า ได้  16  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 19  อินทุภูติพิทยา ได้  13  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 20  คันโช้งพิทยาคม ได้  12  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ