สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 นครไทย 50 27 12 89
2 ชาติตระการวิทยา 27 15 14 56
3 พรหมพิรามวิทยา 23 17 16 56
4 นาบัววิทยา 10 11 4 25
5 นครบางยางพิทยาคม 10 6 8 24
6 วัดโบสถ์ศึกษา 8 8 6 22
7 บ่อโพธิ์วิทยา 7 6 7 20
8 วังมะด่านพิทยาคม 7 4 4 15
9 ยางโกลนวิทยา 6 11 10 27
10 บ้านน้ำจวง 6 3 2 11
11 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 5 2 3 10
12 ดงประคำพิทยาคม 4 0 6 10
13 ราชประชานุเคราะห์ 23 3 8 10 21
14 สวนเมี่ยงวิทยา 3 4 8 15
15 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 4 3 10
16 บ้านร่มเกล้า 3 2 4 9
17 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 4 4 9
18 อินทุภูติพิทยา 1 2 1 4
19 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 4 4 8
20 คันโช้งพิทยาคม 0 3 2 5
รวม 177 141 128 446

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ โทร. 0881550258
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]