ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 4
5 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.66 ทอง 5
6 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.66 ทอง 6
7 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 4
5 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 5
6 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 6
7 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 7
8 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 8
9 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 10
11 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 11
12 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 12
13 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 13
14 บางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 4
5 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 5
6 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 6
7 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 7
8 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 8
9 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 9
10 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 11
12 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 12
13 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 13
14 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 4
5 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 5
6 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 7
8 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 8
9 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 9
10 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 10
11 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 11
12 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 12
13 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 13
14 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
3 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 5
6 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง 4
5 บางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 5
6 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 6
7 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 7
8 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 8
9 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 9
10 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 10
11 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 11
12 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 4
5 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 5
6 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 4
5 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 5
6 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.66 ทอง 6
7 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.66 เงิน 7
8 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน 8
9 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 9
10 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 4
5 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 5
6 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 6
7 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 7
8 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 8
9 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 9
10 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 10
11 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 4
5 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 5
6 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 6
7 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 4
5 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 5
6 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 6
7 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.66 ทอง 4
5 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.66 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง 4
5 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง 5
6 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 4
5 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 5
6 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 6
7 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 4
5 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 5
6 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 6
7 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 7
8 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 8
9 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 9
10 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
11 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 4
5 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 5
6 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 6
7 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 7
8 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 8
9 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 9
10 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.75 ทอง ชนะเลิศ
2 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 4
5 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.66 ทอง 4
5 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 5
6 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.50 ทอง 6
7 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง 7
8 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.33 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 4
5 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 5
6 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 615
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน