ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต39 ( พิษณุโลก กลุ่ม 3 )
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
 
        ***Download****


 
 
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:39 น.